Error: Could not connect to API.SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't find in 'http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/channels-wsdl/'Fehler beim ConnectSOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't find in 'http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/epaper-wsdl/'Error: Could not connect to API.SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't find in 'http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/channels-wsdl/'Fehler beim ConnectSOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't find in 'http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/epaper-wsdl/' Členské příspěvky » HC Pardubice 2004

«

»

Čec 24

Členské příspěvky

Na oficiálním webu HC Pardubice v sekci MLÁDEŽ byly zveřejněny pokyny pro zaplacení členských příspěvků na sezónu 2013-2014. Žádám o dodržení termínu splatnosti a o zaslání kopie dokladu o zaplacení. Čau Zdenek.

Odkaz:

http://www.hcpce.cz/zobraz.asp?t=clenske_prispevky