Error: Could not connect to API.SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't find in 'http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/channels-wsdl/'Fehler beim ConnectSOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't find in 'http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/epaper-wsdl/'Error: Could not connect to API.SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't find in 'http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/channels-wsdl/'Fehler beim ConnectSOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't find in 'http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/epaper-wsdl/' Zajímavosti » HC Pardubice 2004

Zajímavosti

Rodičovské desatero

  • Bavte se hokejem, uvědomte si, že váš potomek chodí na hokej pro svou zábavu, nikoliv primárně pro vaší.
  • Nechte kluky dělat také jiné pohybové aktivity než je hokej. Hokejka v ruce od rána do večera neznamená cestu do NHL, ale spíše na orthopedii.
  • Poskytněte synovi dostatek prostoru na regeneraci, přesun z hokejového tréninku rovnou na trénink fotbalový zdraví dítěte prospět nemusí.
  • Dbejte na zdraví svých potomků, doléčujte řádně zranění, nemoci i drobná nachlazení.
  • Kupujte co nejlehčí výstroj, vyvarujte se nákupu chráničů, které vydrží synovi dalších 5 let.
  • Důvěřujte trenérovi, nedávejte synovi pokyny v rozporu s pokyny trenéra, nesnižujte trenérovu autoritu.
  • V každém řádně fungujícím týmu platí nějaká pravidla, dodržujte je (nechoďte do kabiny, choďte na zápasy a tréninky včas, nepokřikujte na syna při zápase nebo tréninku, omlouvejte předem absence atp.).
  • Pokud máte výhrady k fungování klubu, řešte je (s vedením či trenérem). Pokřikování za stadionem nikomu neprospěje a nic nevyřeší. Od trenéra však očekávajte maximálně informaci k výkonnosti vašeho syna, nikoliv k tomu, proč ten či onen hráč hraje či nikoliv.
  • Příspěvky nejsou akcie. V drtivé většině klubů pokrývají výhradně část nákladů na ledovou plochu, nikoliv mzdy trenérů …
  • Pokud patříte mezi aktivnější rodiče, kteří se snaží synovi poradit s tréninkem, přečtěte si raději nějakou odbornou literaturu.